معرفی گروه

1401/8/30 0:0

رسالت برنامه جوانی جمعیت و باروری سالم

 سیاستهای تحدید نسل که در قالب برنامه های تنظیم خانواده  از سالهای پایانی دهه 60 در کشور به اجرا در آمد ،  با هدف  کاهش نرخ باروری کلی  از 6.4 در سال 1367 به 4 در سال1390 شروع شد .برنامه ای که با یک سرعت چند برابری ، منجر به رسیدن به هدف فوق در سال 1372 یعنی چندین سال زودتر از زمان پیش بینی شده بود .  متاسفانه غفلت از رصد آماری دقیق از روند رشد جمعیت و نرخ باروری کلی زنان ، باعث ادامه یافتن سیاستهای تحدید نسل تا سال 1390 گردید .در این سال با هوشیاری متولیان آمار جمعیتی  ، عمق بحران پیری جمعیت در آینده نزدیک ، مکشوف گردید و دولتمردان را بر آن داشت تا  در سیاست های  جمعیتی  بازنگری اساسی به عمل آورند .  نظر به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم افزایش جمعیت جوان وبا عنایت به روند سالخوردگی جمعیت کشور ،  در سال 1393 "سیاستهای کلان جمعیتی " توسط ایشان  به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید . اما متاسفانه  نبود عزم ملی جهت نجات کشور از بحران پیری جمعیت ، باعث عدم اجرای این ابلاغیه  تا اواخر سال 1400 گردید . در این سال با حساسیت  نخبگان و دولتمردان در مجلس  و دولت نسبت به بحران پیری جمعیت ، نهایتا  " قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت" مشتمل بر 73 ماده ، از سوی ریاست محترم جمهوری به کلیه دستگاهها ابلاغ  گردید . 

با توجه به موضوعات پیش گفت ونیز  روند تغییرات جمعیتی در کشور ،، رسالت  این برنامه در حال حاضر ، افزایش میزان باروری کلی از زیر حد جایگزینی (1.74)  به حداقل بالاتر از حد جایگزینی (بیش از ۲.۱ فرزند به ازای هر خانواده ) می باشد .این هدف کلی در قالب فعالیتهای آموزشی- تبلیغی تبیین بحران جمعیت ، تشویق به  فرزند آوری ، پیشگیری از سقط های جنایی، درمان ناباروری و نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانوده


تاریخ بروز رسانی:   30 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >